1,376 total views, 1 views today

Aller beste Ann Kristin som jobber på campingen! ✌

På Guldbegaunet Camping i Steinkjær

traff æ hu hær! ?

Triveli ongveit som alt fer oss jær!

Lot oss få ei gratis natt hær!??

Runar, en anna super ongdom, jobba åsså dær!

Så trøng du camping – dit kan du godt fær!

Takk fer oss og aille og en vær!?⚅

Campingvogneiern 1 og karamellpuddinglagern?

Campingvogneiern 2

Så skjedd no d som bruke å skje

– nye folk vart vi kjent me!

D e så utroli triveli de!✌?

Åsså fekk vi de flotte spørsmåle –

«Vil dåkk kom på kaffe?»

Tusn takk og klart vi villa de!

Go prat me goe folk va de!

Åsså heimlaga karamellpudding te å me!

Tone Bredesen takkes spesielt fer at vi vart bedde! ?